Symbolen en Rituelen

 

Rituelen zijn alledaagse woorden en gebaren in een bijzonder licht gesteld.

Door het gebruik van symbolen, symbooltaal en symboolhandelingen wordt het ritueel boven de dagelijkse werkelijkheid uitgetild en biedt het troost.
Een ritueel geeft betekenis aan een overgangsmoment en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met de andere, onkenbare, werkelijkheid die de dood is.
Een ritueel begeleidt en bevestigt de overgang van de ene toestand naar de andere. Het is fijn als een ritueel iets vertrouwds is, iets van die mens die er niet meer is.

Voorbeeld van een symbool is:
De vlinder
De vlinder is al eeuwenlang het symbool van de ziel die opstijgt uit het stervende lichaam. Het is een oud Grieks symbool. De ziel die wij zijn, heel puur, los van beperkingen. Ons lichaam is de cocon waarin de vlinder zit.

Voorbeelden van rituelen zijn:
- met elkaar de kist sluiten
- kaarsen aansteken
- foto plaatsen op de kist
- bloemen neerleggen
- ballonnen oplaten
- sterretjes aansteken
- samen een tekst uitspreken
- gezamenlijk een lied zingen

Om verdriet vorm en inhoud te geven kunnen symbolen en rituelen behulpzaam zijn.