Over Conny

 

Conny PouwelsIk ben lang werkzaam geweest in de gezondheidszorg, begonnen als activiteitenbegeleider en later verschillende leidinggevende posities bekleed.
Sinds juni 2010 werk ik als begeleider en ritueelbegeleider bij afscheid. Door mijn werk in de gezondheidszorg kom ik veel in aanraking met de verschillende “levensfasen” van mensen. Ook het afscheid nemen en overlijden van mensen hoort bij het leven.
De behoefte ontstond om me meer te verdiepen in de uitvaartwereld, en nabestaanden te mogen ondersteunen bij de invulling van een persoonlijke uitvaart van hun dierbare. Hiervoor heb ik de Post HBO opleiding “ ritueel begeleiden bij afscheid” gevolgd bij het Moment.

Ik vind het belangrijk in mijn werk als ritueelbegeleider, om samen met u een viering te maken die recht doet aan de overledene.
Ik wil graag iets betekenen voor nabestaanden. Samen met u ga ik op zoek naar een persoonlijke invulling voor de afscheidsviering.
De vlinder is mijn persoonlijk symbool. Vaak zichtbaar aanwezig geweest, tijdens een uitvaart van een dierbare. Voor mij een teken, een groet van de overledene.

Vlinder; een symbool voor de kortstondigheid van het leven en van de ziel die opstijgt uit het stervende lichaam.